Fjorden Rundt

Limfjorden er i virkeligheden slet ikke nogen fjord. Det er det farvand, som gennemskærer Jylland på tværs og adskiller Vendsyssel og Thy fra det kontinentale Jylland. Og hvilket farvand!

Undervejs masser af kringlede vige, enorme bredninger, næsten 100 øer og et bjergtagende landskab, uanset hvor man vender øjet hen. Kort sagt: 100 sømil pragtfuld dansk natur – til lands og til vands.